طراحی لیبل کنسرو لوبیا چیتی
صنایع غذایی آدلی / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی لیبل کنسرو نخود فرنگی
صنایع غذایی آدلی / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی لیبل کنسرو نخود آبگوشتی
صنایع غذایی آدلی / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1393