طراحی لوگو
7 Cars / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1395
طراحی کارت ویزیت
7 Cars / طراحی کارت توسط : علیرضا سواری / سال 1395