طراحی لوگو و علامت تجاری
کارماتک / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / مرداد 1396
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #کارماتک #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

حروف کا به فارسی و K به انگلیسی هر دو در لوگو دیده میشود.

طراحی جعبه و کارتن
کارماتک / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / آذر 1396
عکاسی صنعتی
کارماتک / عکاسی صنعتی در استودیو توسط : علیرضا سواری / خرداد 1398
عکاسی صنعتی
کارماتک / عکاسی صنعتی در استودیو توسط : سیما محمدیان / خرداد 1398
عکاسی صنعتی
کارماتک / عکاسی صنعتی در استودیو توسط : علیرضا سواری / خرداد 1398
عکاسی صنعتی
کارماتک / عکاسی صنعتی در استودیو توسط : علیرضا سواری / خرداد 1398
عکاسی صنعتی
کارماتک / عکاسی صنعتی در استودیو توسط : علیرضا سواری / دی 1398
عکاسی صنعتی
کارماتک / عکاسی صنعتی در استودیو توسط : علیرضا سواری / دی 1398
عکاسی صنعتی
کارماتک / عکاسی صنعتی در استودیو توسط : علیرضا سواری / دی 1398
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
کارماتک / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1398
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
کارماتک / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1398
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
کارماتک / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1398
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
کارماتک / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1398
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
کارماتک / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1398
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
کارماتک / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1398