طراحی لوگو
بازیابی اطلاعات صامت / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / اردیبهشت 1399
طراحی ست اداری
بازیابی اطلاعات صامت / طراحی ست اداری توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1399
طراحی تابلو تبلیغاتی
بازیابی اطلاعات صامت / طراحی تابلو سردر فروشگاه توسط : علیرضا سواری / 30 مرداد 1399
طراحی تابلو تبلیغاتی

دقایقی در دفترکار جناب آقای صامت، مدیریت توانمند یکی از مجهزترین مراکز بازیابی اطلاعات و تعمیر هارد دیسک های مشهد

طراحی تابلو تبلیغاتی
بازیابی اطلاعات صامت / طراحی تابلو سردر فروشگاه توسط : علیرضا سواری / اردیبهشت 1399