بازنگری و تغییر طراحی گرافیک بسته بندی
صنایع غذایی پوهان / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / بهمن 1400
بازنگری و تغییر طراحی گرافیک بسته بندی #طراحی کارتن #طراحی بسته بندی #طراحی جعبه

قبل از آشنایی مشتری با کانون تبلیغات برنا، طراحی گرافیک این محصول بسیار غیر حرفه ای بود و سنخیتی با سلیقه بازار نداشت. بررسی بازار هدف، سلیقه مصرف کننده و ایجاد جذابیت های بسته بندی سبب شد در طراحی گرافیک این محصول تغییرات بنیادی ایجاد کنیم. این تغییرات شامل طراحی لوگو، تایپوگرافی نام سمنو، طراحی روی ظرف و در انتها طراحی بروشور روی درب بود. مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید...

طراحی بسته بندی سمنو
صنایع غذایی پوهان / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / آذر 1400
طراحی بسته بندی کارتن
صنایع غذایی پوهان / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / آذر 1400
طراحی بسته بندی کارتن #طراحی کارتن #طراحی بسته بندی #طراحی جعبه

کارتن مادر ظروف سمنو پوهان

طراحی بسته بندی کره بادام زمینی شکلاتی
صنایع غذایی پوهان / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / آذر 1400