طراحی کارت ویزیت
گروه تولیدی بازرگانی زاک / طراحی کارت توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی پاکت اداری
گروه تولیدی بازرگانی زاک / طراحی ست اداری توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی پاکت اداری #طراحی ست اداری #طراحی ست اداری #ست اداری #طراحی #طراحی پاکت اداری #پاکت #طراحی برند #طراحی گرافیک #تولیدی بازرگانی زاک #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

استفاده از افکت های امباس ، برجسته کاری و نقره برای زیبا سازی و نمایش هر چه بهتر نام و لوگوی شرکت

اجرای جلوه های ویژه بر روی چاپ
گروه تولیدی بازرگانی زاک / طراحی ست اداری توسط : علیرضا سواری / سال 1393
عکاسی و طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه تولیدی بازرگانی زاک / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393
عکاسی و طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه تولیدی بازرگانی زاک / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393