طراحی علامت تجاری
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1385
طراحی علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #آرایشی#بهداشتی #فوفل #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

ایده اولیه طراحی لوگوی فوفل با الهام از شکل مثلثی سپر دفاعی بود البته این بار در برابر میکروب ها و باکتری ها !

عکاسی و طراحی بروشور تبلیغاتی
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1385
عکاسی و طراحی بروشور تبلیغاتی
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1384
طراحی گاهنامه و تقویم دیواری
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / طراحی گاهنامه و تقویم تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1389
طراحی گاهنامه و تقویم دیواری
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / طراحی گاهنامه و تقویم تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1389
طراحی بروشور تبلیغاتی
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1384
طراحی بروشور تبلیغاتی
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1384
طراحی بروشور تبلیغاتی #عکاسی و طراحی بروشور تبلیغاتی#طراحی بروشور تبلیغاتی # طراحی برند #طراحی گرافیک #بروشور #بروشور تبلیغاتی #عکاسی #طراحی بروشور #طراحی تبلیغات #تبلیغات #آرایشی#بهداشتی #فوفل #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

این بروشور 6 صفحه ای با استفاده از رنگ نقره ای به صورت 5 رنگ چاپ شده که در معرفی کاربرد صنعتی محصول کمک شایانی نموده است.

طراحی بروشور تبلیغاتی
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1384