طراحی لوگو و کارت ویزیت
سالن زیبایی صدگل / طراحی کارت توسط : علیرضا سواری / سال 1382