طراحی لوگوی شمایلی
فناوری اطلاعات دانا سامانه / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1391
طراحی لوگوی شمایلی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شمایلی #فناوری اطلاعات دانا سامانه #فناوری #آرایشی#بهداشتی #فوفل #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

در طراحی لوگوی این شرکت سعی شده است از المان هوش مصنوعی یا همان روبات که برگرفته از هوش انسان است استفاده شود. بال روی سر روبات نیز بیانگر سرعت حرکت و پیشرفت در حوزه فناوری است.

طراحی کارت ویزیت
فناوری اطلاعات دانا سامانه / طراحی کارت توسط : علیرضا سواری / 1391