بازسازی و طراحی لوگوی جدید
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی جعبه بسته بندی پولی هرزگرد پژو 206
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی جعبه بسته بندی هرزگرد پژو 206
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی جعبه بسته بندی هرزگرد و بلبرینگ چرخ خودرو
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1393