طراحی جعبه ست دنده دیفرانسیل خودرو
شرکت RFT / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی جعبه ست دیفرانسیل خودرو
شرکت RFT / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / سال 1396