عکاسی تبلیغاتی از سرویس خواب
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / خرداد 1394
عکاسی تبلیغاتی از سرویس خواب #عکاسی صنعتی از سرویس خواب#طراحی کاتالوگ #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #سرویس خواب #سروین #صنایع چوب #چوب #

بدلیل عدم امکان حمل و نقل محصولات برای عکاسی بر آن شدیم تا استودیوی عکاسی را در محل کارخانه بسازیم.

عکاسی تبلیغاتی از سرویس خواب
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / خرداد 1394
عکاسی تبلیغاتی از سرویس خواب
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / خرداد 1394
عکاسی تبلیغاتی از سرویس خواب #عکاسی صنعتی از سرویس خواب #طراحی کاتالوگ #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #سرویس خواب #سروین #صنایع چوب #چوب #

در هنگام چیدمان محصولات برای عکاسی حس خوبی نسبت به آنها نداشتم اما پس از عکسبرداری آنها را مملو از انرژی یافتم. اینگونه است که عکس خوب می تواند تصویری کاملا متفاوت از محصول ایجاد و مخاطب را ترغیب به خرید آن کند.

عکاسی تبلیغاتی از سرویس خواب یکنفره
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / تیر 1394
عکاسی تبلیغاتی از سرویس خواب یکنفره #عکاسی صنعتی از سرویس خواب #طراحی کاتالوگ #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #سرویس خواب #سروین #صنایع چوب #چوب #

رنگ آلبالویی آکریلیک دیوار، نورپردازی حرفه ای، زاویه بندی و کادر صحیح، علاوه بر ایجاد حس اتاق رویایی، جذابیت ویژه ای به عکس بخشیده و رنگ و بافت چوب را به وضوح نمایان ساخته است.

عکاسی تبلیغاتی از سرویس ناهارخوری
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / تیر 1394
عکاسی تبلیغاتی از سرویس ناهارخوری #عکاسی صنعتی از سرویس ناهارخوری #طراحی کاتالوگ #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #سرویس ناهارخوری  #سروین #صنایع چوب #چوب #

تهیه شمع های معمولی که همه جای شهر براحتی یافت می شود، عصر تعطیل یکی از روزهای گرم رمضان 1394 را برای ما طاقت فرسا کرده بود. اصرار داشتم که میز ناهارخوری باید چیده شده باشد تا حس را منتقل کند. تصور کنید میز بدون ظروف، جام ها و شمع چگونه است؟!

عکاسی تبلیغاتی از مبلمان
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / تیر 1394
عکاسی تبلیغاتی از سرویس خواب
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / خرداد 1394
عکاسی تبلیغاتی از مبلمان
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / تیر 1394
عکاسی تبلیغاتی از کمد لباس
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / تیر 1394
عکاسی تبلیغاتی از ویترین
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / تیر 1394
عکاسی تبلیغاتی از ویترین
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / تیر 1394
عکاسی تبلیغاتی از ویترین #عکاسی صنعتی از ویترین #طراحی کاتالوگ #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #ویترین #سروین #صنایع چوب #چوب #

کنجکاوی زرافه برای دیدن تپانچه شاید برایش گران تمام شود !

عکاسی تبلیغاتی از گنجه سرویس قاشق - چنگال
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / تیر 1394
عکاسی صنعتی از سبد چرخدار آشپزخانه
شرکت سروین / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / تیر 1394
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت سروین / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1394
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت سروین / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1394
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت سروین / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1394
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت سروین / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1394
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت سروین / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1394
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت سروین / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1394
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت سروین / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1394
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت سروین / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1394
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شرکت سروین / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1394