طراحی لوگو
فرش اخوان مشهد / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / آبان ماه 1394
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #فرش اخوان مشهد #فرش اخوان #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

برای طراحی این لوگو از نقش فرش های بافت شهرستان فردوس واقع در استان خراسان استفاده شد.