طراحی لوگو
7 Cars / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1395
طراحی کارت ویزیت
7 Cars / طراحی کارت توسط : علیرضا سواری / سال 1395
طراحی پلاک تبلیغاتی
7 Cars / طراحی آگهی روی بدنه وسایل نقلیه توسط : علیرضا سواری / 1396
طراحی پلاک تبلیغاتی
7 Cars / طراحی آگهی روی بدنه وسایل نقلیه توسط : علیرضا سواری / 1396
طراحی پلاک تبلیغاتی
7 Cars / طراحی آگهی روی بدنه وسایل نقلیه توسط : علیرضا سواری / 1396