طراحی لیبل بطری شیره خرما
دبس الخصیب / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / 1395
طراحی لیبل بطری شیره خرما #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #دبس الخصیب #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک # مرتضی کامل # شیره خرما # خرمای عراقی # لیبل

طراحی لیبل بطری شیره خرما به سفارش آقای مرتضی کامل از شهر بصره کشور عراق طراحی و چاپ گردید.

طراحی بیلبورد تبلیغاتی
دبس الخصیب / طراحی بیلبورد تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری و حدیثه تخشا / 1397
طراحی بیلبورد تبلیغاتی
دبس الخصیب / طراحی بیلبورد تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری و حدیثه تخشا / 1397