طرح ظروف ماست تازه پاستوریزه
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1383
طرح ظروف ماست تازه پاستوریزه #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #ظروف ماست #ماست #پاستوریزه #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طرح لیبل دوغ تازه 250 سی سی
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1383
طرح لیبل دوغ تازه 250 سی سی #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #دوغ #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

امکان استفاده از لوگوی قرمز بر روی لیبل دوغ، قدرت واقعی آن را برای هماهنگی با همه رنگ ها نشان می دهد.

طراحی جعبه خرما
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1384
طراحی جعبه خرما #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #خرما #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

این طرح با درنظر گرفتن سلیقه مشتریان روسی و صادرات محصول به روسیه اجرا و مورد استقبال قرار گرفت.

طراحی جعبه مادر خرما
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1392
طراحی جعبه مادر خرما #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #خرما #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی جعبه ست دنده دیفرانسیل خودرو
شرکت RFT / شرکت RFT توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی جعبه ست دنده دیفرانسیل خودرو #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #خودرو #دیفرانسیل  #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی بسته بندی شیر تتراپک
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1383
طراحی بسته بندی شیر تتراپک #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #شیر #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگوتایپ " شیر " اصلی ترین موضوع طراحی این سفارش بود. به طوری که استفاده از قلم های فارسی مرسوم هرگز نمی توانست مشتری را متقاعد کند.

طراحی لیبل دوغ 1/5 لیتری
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1383
طراحی لیبل دوغ 1/5 لیتری #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #دوغ #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لیبل پنیر خامه ای 100 گرمی
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1383
طراحی لیبل پنیر خامه ای 100 گرمی #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #پنیر خامه ای #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی جعبه بیسکوئیت
صنایع غذایی هری افغانستان / صنایع غذایی هری افغانستان توسط : علیرضا سواری / خرداد 1392
طراحی جعبه بیسکوئیت #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #بیسکوئیت #صنایع غذایی هری #صنایع غذا#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی جعبه بسته بندی پولی هرزگرد پژو 206
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی جعبه بسته بندی پولی هرزگرد پژو 206 #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #پژو 206 #پژو #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی جعبه بسته بندی هرزگرد پژو 206
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی جعبه بسته بندی هرزگرد پژو 206 #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #پژو 206 #پژو #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی روکارتی ست فنجان و قوری
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی روکارتی ست فنجان و قوری طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #فنجان#قوری #فنجان و قوری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

عکاسی و طراحی جعبه
تجهیزات حفاظتی باتیس / تجهیزات حفاظتی باتیس توسط : علیرضا سواری / 1386
عکاسی و طراحی جعبه #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #عکاسی #باتیس #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی روکارتی ست فنجان و قوری
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی روکارتی ست فنجان و قوری طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #فنجان#قوری #فنجان و قوری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی روکارتی ست فنجان و قوری
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی روکارتی ست فنجان و قوری طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #فنجان#قوری #فنجان و قوری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی روکارتی ست فنجان و قوری کوچک
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی روکارتی ست فنجان و قوری کوچک طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #فنجان#قوری #فنجان و قوری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی روکارتی ست فنجان و قوری کوچک
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی روکارتی ست فنجان و قوری کوچک طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #فنجان#قوری #فنجان و قوری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی روکارتی ست ابزار نجاری
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی روکارتی ست ابزار نجاری طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #ابزار #نجاری #ابزار نجاری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی روکارتی ست ابزار نجاری
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی روکارتی ست ابزار نجاری طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #ابزار #نجاری #ابزار نجاری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی روکارتی ست ابزار نجاری
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی روکارتی ست ابزار نجاری طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #ابزار #نجاری #ابزار نجاری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

نشانی اینترنتی کانون برنا که در حاشیه کارت چاپ شده است.

طراحی روکارتی ست تیر و کمان
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی روکارتی ست تیر و کمان طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #ست #تیر و کمان #ست تیر و کمان کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی روکارتی ست ابزار مکانیک
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی روکارتی ست ابزار مکانیک طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #ابزار #مکانیک #ابزار مکانیک کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی روکارتی ست ابزار مکانیک
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی روکارتی ست ابزار مکانیک طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #ابزار #مکانیک #ابزار مکانیک کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

عکاسی صنعتی از محصول
صنایع غذایی هری افغانستان / صنایع غذایی هری افغانستان توسط : علیرضا سواری / اسفند 1394
عکاسی صنعتی از محصول #عکاسی صنعتی از محصول #عکاسی صنعتی #عکاسی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #صنایع غذایی هری #صنایع غذایی #افغانستان #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی جعبه بسته بندی هرزگرد و بلبرینگ چرخ خودرو
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی جعبه بسته بندی هرزگرد و بلبرینگ چرخ خودرو #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #بلبرینگ #خوردو #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی بسته بندی دوغ
فرآورده های لبنی پدنک / فرآورده های لبنی پدنک توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1395
طراحی بسته بندی دوغ #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #دوغ #فرآورده های لبنی پدنک #فرآورده #لبنی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی جعبه محصول
شرکت کارافن / شرکت کارافن توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی جعبه محصول #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #شرکت مهندسی کارافن #مهندسی #کارافن #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لیبل کنسروجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / شرکت صنایع غذایی شمیسا توسط : علیرضا سواری / سال 1394
طراحی لیبل کنسروجات #طراحی لیبل ترشیجات #طراحی اتیکت #اتیکت تبلیغاتی #لیبل #طراحی گرافیک #چاپ افست #عکاسی صنعتی #طراحی تبلیغات #تبلیغات #صنایع غذایی شمیسا #صنایع غذایی #شمیسا#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

عکاسی تبلیغاتی از محصول
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396
عکاسی تبلیغاتی از محصول #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

محصولات شرکت امسالی یکی از خوشمزه ترین و با کیفیت ترین طعم های پسته و آجیل ایران هم اکنون در بسته بندی متفاوت وارد بازار شده است.

طراحی روکارتی ست ابزار نجاری
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / 1395
طراحی روکارتی ست ابزار نجاری طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #ابزار #نجاری #ابزار نجاری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی روکارتی ست ابزار نجاری
کارخانه اسباب بازی لبخند کودک / کارخانه اسباب بازی لبخند کودک توسط : علیرضا سواری / 1395
طراحی روکارتی ست ابزار نجاری طراحی گرافیک #طراحی بسته بندی #طراحی لیبل #اسباب بازی #کودک #اسباب بازی کودک #لبخند #لبخند کودک #ابزار #نجاری #ابزار نجاری کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی جعبه و کارتن
کارماتک / کارماتک توسط : علیرضا سواری / آذر 1396
طراحی جعبه و کارتن #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #عکاسی صنعتی #کارماتک #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه
اینکیدو / اینکیدو توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه #عکاسی تبلیغاتی از محصولات #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #اسباب بازی فکری #اسباب بازی #طراحی جعبه #طراحی بسته بندی #اینکیدو #دکمه دکمه #بازی فکری اینکیدو #بازی فکری دکمه دکمه #طراحی جعبه اینکیدو

طراحی لیبل
نت مارکت / نت مارکت توسط : حدیثه تخشا / بهمن 1396
طراحی لیبل #طراحی لیبل و بسته بندی #بیلبورد تبلیغاتی #طراحی لیبل #تابلو تبلیغاتی #تابلو #بیلبورد #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #نت مارکت #مبل #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لیبل
نت مارکت / نت مارکت توسط : حدیثه تخشا / بهمن 1396
طراحی لیبل #طراحی لیبل و بسته بندی #بیلبورد تبلیغاتی #طراحی لیبل #تابلو تبلیغاتی #تابلو #بیلبورد #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #نت مارکت #مبل #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه
اینکیدو / اینکیدو توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه #عکاسی تبلیغاتی از محصولات #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #اسباب بازی فکری #اسباب بازی #طراحی جعبه #طراحی بسته بندی #اینکیدو #دکمه دکمه #بازی فکری اینکیدو #بازی فکری دکمه دکمه #طراحی جعبه اینکیدو

طراحی کاور لباس
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / 1397
طراحی کاور لباس

طراحی لیبل روی ساشه
صنایع غذایی گلشاد مشهد / صنایع غذایی گلشاد مشهد توسط : علیرضا سواری / اردیبهشت 1397
طراحی لیبل روی ساشه #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک لیبل ساشه #برند سازی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #بستنی #لبنیات #پودر بستنی #

طراحی کارتن مادر
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396
طراحی کارتن مادر #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی جعبه شال ابریشم Silk Art
شرکت ابریشم طوس / شرکت ابریشم طوس توسط : علیرضا سواری / بهمن 1395
طراحی جعبه شال ابریشم Silk Art #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #ابریشم # شال و روسری ابریشمی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی بسته بندی
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / اسفند 1396
طراحی بسته بندی #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی بسته بندی
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / اسفند 1396
طراحی بسته بندی #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی بسته بندی
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / اسفند 1396
طراحی بسته بندی #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی بسته بندی و عکاسی تبلیغاتی از محصول
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / اسفند 1396
طراحی بسته بندی و عکاسی تبلیغاتی از محصول #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

عکاسی تبلیغاتی از محصول
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / اسفند 1396
عکاسی تبلیغاتی از محصول #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

عکاسی تبلیغاتی از محصول
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / اسفند 1396
عکاسی تبلیغاتی از محصول #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی کارتن مادر
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396
طراحی کارتن مادر #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی کارتن مادر
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396
طراحی کارتن مادر #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی تگ آویز
مبل ترنج / مبل ترنج توسط : علیرضا سواری / 1388
طراحی تگ آویز #طراحی تگ آویز  #طراحی لیبل آویز  #ست اداری #طراحی # طراحی کارت #تگ آویز #لیبل آویز #طراحی مارک #مبل ترنج #ترنج #برند #طراحی برند #برند ترنج #برند مبل ترنج #بهترین مبل مشهد #کارت ویزیت مبل ترنج  #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #بهترین طراحی تگ آویز در مشهد

طراحی لیبل شیشه
نمایندگی عاکف / نمایندگی عاکف توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / خرداد 1397
طراحی لیبل شیشه #طراحی لیبل #طراحی لیبل شیشه #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل عاکف #ایران خودرو #نمایندگی عاکف #لیبل #طراحی گرافیک #لیبل صنعتی #خطر لیبل پی وی سی #لیبل اموال #پلاک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #پژو 2008 #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی جعبه شطرنج
اینکیدو / اینکیدو توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی جعبه شطرنج #عکاسی تبلیغاتی از محصولات #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #اسباب بازی فکری #اسباب بازی #طراحی جعبه شطرنج #طراحی بسته بندی #اینکیدو #شطرنج کلاسیک #بازی فکری اینکیدو #بازی فکری شطرنج #طراحی جعبه اینکیدو

طراحی جعبه شطرنج
اینکیدو / اینکیدو توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی جعبه شطرنج #عکاسی تبلیغاتی از محصولات #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #اسباب بازی فکری #اسباب بازی #طراحی جعبه شطرنج #طراحی بسته بندی #اینکیدو #شطرنج کلاسیک #بازی فکری اینکیدو #بازی فکری شطرنج #طراحی جعبه اینکیدو

طراحی جعبه شطرنج
اینکیدو / اینکیدو توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی جعبه شطرنج #عکاسی تبلیغاتی از محصولات #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #اسباب بازی فکری #اسباب بازی #طراحی جعبه شطرنج #طراحی بسته بندی #اینکیدو #شطرنج کلاسیک #بازی فکری اینکیدو #بازی فکری شطرنج #طراحی جعبه اینکیدو

عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون
اینکیدو / اینکیدو توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / اردیبهشت 1397
عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون #عکاسی تبلیغاتی از محصولات #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #اسباب بازی فکری #اسباب بازی #طراحی جعبه بازی ابلون #طراحی بسته بندی #اینکیدو #ابلون #بازی فکری اینکیدو #بازی فکری ابلون#طراحی جعبه اینکیدو #ABALONE

عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون
اینکیدو / اینکیدو توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / اردیبهشت 1397
عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون #عکاسی تبلیغاتی از محصولات #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #اسباب بازی فکری #اسباب بازی #طراحی جعبه بازی ابلون #طراحی بسته بندی #اینکیدو #ابلون #بازی فکری اینکیدو #بازی فکری ابلون#طراحی جعبه اینکیدو #ABALONE

عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون
اینکیدو / اینکیدو توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / اردیبهشت 1397
عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون #عکاسی تبلیغاتی از محصولات #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #اسباب بازی فکری #اسباب بازی #طراحی جعبه بازی ابلون #طراحی بسته بندی #اینکیدو #ابلون #بازی فکری اینکیدو #بازی فکری ابلون#طراحی جعبه اینکیدو #ABALONE

طراحی لیبل کنسرو لوبیا چیتی
صنایع غذایی آدلی / صنایع غذایی آدلی توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی لیبل کنسرو لوبیا چیتی #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #اتیکت #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی لیبل کنسرو نخود فرنگی
صنایع غذایی آدلی / صنایع غذایی آدلی توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی لیبل کنسرو نخود فرنگی #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #اتیکت #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی لیبل کنسرو نخود آبگوشتی
صنایع غذایی آدلی / صنایع غذایی آدلی توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی لیبل کنسرو نخود آبگوشتی #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #اتیکت #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #امسالی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی جعبه پودر کیک آماده
پودر کیک تجلیل / پودر کیک تجلیل توسط : علیرضا سواری / 1388
طراحی جعبه پودر کیک آماده #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #پودر کیک #کیک #شیرینی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک # موزی # کاکائویی # نسکافه # قهوه # طعم دار # خوشمزه # توت فرنگی

طراحی جعبه پودر کیک آماده
پودر کیک تجلیل / پودر کیک تجلیل توسط : علیرضا سواری / 1388
طراحی جعبه پودر کیک آماده #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #پودر کیک #کیک #شیرینی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک # موزی # کاکائویی # نسکافه # قهوه # طعم دار # خوشمزه # توت فرنگی

طراحی لیبل ظرف ماست
فرآورده های لبنی پدنک / فرآورده های لبنی پدنک توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1395
طراحی لیبل ظرف ماست #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #ماست #فرآورده های لبنی پدنک #فرآورده #لبنی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی جعبه کیف پالتویی چرم
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / شهریور 1397
طراحی جعبه کیف پالتویی چرم #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات چرمی #طراحی جعبه #پوشاک چرم #عکاسی صنعتی #ست چرم #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #چرم #پوشاک چرم #چرمی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #چرم طبیعی

در اجرای این ایده برای بسته بندی چند هدف مدنظر بود. 1- نوآوری در متریال مصرفی 2- سنخیت و طبیعی بودن متریال با کالای داخل آن 3- تولید سریع و با کیفیت بسته بندی 4- قیمت تمام شده و به صرفه آن

طراحی جعبه کیف پالتویی چرم
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / شهریور 1397
طراحی جعبه کیف پالتویی چرم #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات چرمی #طراحی جعبه #پوشاک چرم #عکاسی صنعتی #ست چرم #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #چرم #پوشاک چرم #چرمی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #چرم طبیعی

طراحی کیسه پارچه ای برای کیف پالتویی چرم
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / شهریور 1397
طراحی کیسه پارچه ای برای کیف پالتویی چرم #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات چرمی #طراحی جعبه #پوشاک چرم #عکاسی صنعتی #ست چرم #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #چرم #پوشاک چرم #چرمی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #چرم طبیعی

طراحی کیسه پارچه ای برای کیف پالتویی چرم
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / شهریور 1397
طراحی کیسه پارچه ای برای کیف پالتویی چرم #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات چرمی #طراحی جعبه #پوشاک چرم #عکاسی صنعتی #ست چرم #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #چرم #پوشاک چرم #چرمی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #چرم طبیعی

طراحی جعبه ست چرم
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / شهریور 1397
طراحی جعبه ست چرم #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات چرمی #طراحی جعبه #پوشاک چرم #عکاسی صنعتی #ست چرم #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #چرم #پوشاک چرم #چرمی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #چرم طبیعی

طراحی جعبه ست چرم
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / شهریور 1397
طراحی جعبه ست چرم #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات چرمی #طراحی جعبه #پوشاک چرم #عکاسی صنعتی #ست چرم #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #چرم #پوشاک چرم #چرمی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #چرم طبیعی

طراحی جعبه کمربند چرم
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / شهریور 1397
طراحی جعبه کمربند چرم #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات چرمی #طراحی جعبه #پوشاک چرم #عکاسی صنعتی #ست چرم #استودیو # طراحی لیبل #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #چرم #پوشاک چرم #کمربند چرمی #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #چرم طبیعی

طراحی لیبل بطری شیره خرما
دبس الخصیب / دبس الخصیب توسط : علیرضا سواری / 1395
طراحی لیبل بطری شیره خرما #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #عکاسی تبلیغاتی از محصولات غذایی #بهداشتی #آرایشی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#تبلیغات #آجیل #خشکبار #دبس الخصیب #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک # مرتضی کامل # شیره خرما # خرمای عراقی # لیبل

طراحی لیبل بطری شیره خرما به سفارش آقای مرتضی کامل از شهر بصره کشور عراق طراحی و چاپ گردید.

طراحی جعبه ست دیفرانسیل خودرو
شرکت RFT / شرکت RFT توسط : علیرضا سواری / سال 1396
طراحی جعبه ست دیفرانسیل خودرو #طراحی جعبه و بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی لیبل محصول #لیبل #طراحی جعبه #جعبه #طراحی تبلیغات #تبلیغات #خودرو #دیفرانسیل  #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی ساشه برای پودر لباسشویی
گونال - افغانستان / گونال - افغانستان توسط : علیرضا سواری / سال 1394
طراحی ساشه برای پودر لباسشویی #طراحی بسته بندی #طراحی اتیکت #اتیکت تبلیغاتی #لیبل #طراحی گرافیک #چاپ افست #عکاسی صنعتی #طراحی تبلیغات #تبلیغات #گونال افغانستان #گونال #GONAL#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا # طراحی ساشه # پودر لباسشویی

طراحی ساشه برای پودر لباسشویی
گونال - افغانستان / گونال - افغانستان توسط : علیرضا سواری / سال 1394
طراحی ساشه برای پودر لباسشویی #طراحی بسته بندی #طراحی اتیکت #اتیکت تبلیغاتی #لیبل #طراحی گرافیک #چاپ افست #عکاسی صنعتی #طراحی تبلیغات #تبلیغات #گونال افغانستان #گونال #GONAL#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا # طراحی ساشه # پودر لباسشویی

طراحی لیبل شامپو
گونال - افغانستان / گونال - افغانستان توسط : علیرضا سواری / سال 1396
طراحی لیبل شامپو #طراحی بسته بندی #طراحی اتیکت #اتیکت تبلیغاتی #لیبل #طراحی گرافیک #چاپ افست #عکاسی صنعتی #طراحی تبلیغات #تبلیغات #گونال افغانستان #گونال #GONAL#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا # طراحی لیبل شامپو # شامپو بدن

اتود اولیه برای بسته بندی ها
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / سال 1397
اتود اولیه برای بسته بندی ها

طراحی جعبه پاپیون و کراوات Silk Art
شرکت ابریشم طوس / شرکت ابریشم طوس توسط : علیرضا سواری / شهریور 1396
طراحی جعبه پاپیون و کراوات Silk Art

طراحی جعبه کفش
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / بهمن 1397
طراحی جعبه کفش

طراحی جعبه کفش
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / بهمن 1397
طراحی جعبه کفش

طراحی جعبه پاپیون و کراوات Silk Art
شرکت ابریشم طوس / شرکت ابریشم طوس توسط : علیرضا سواری / شهریور 1396
طراحی جعبه پاپیون و کراوات Silk Art

طراحی جعبه کفش
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / بهمن 1397
طراحی جعبه کفش

طراحی جعبه های (کیف پالتویی، ست چرم و کمربند)
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / فروردین 1398
طراحی جعبه های (کیف پالتویی، ست چرم و کمربند)

طراحی جعبه های (کیف پالتویی، ست چرم و کمربند)
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / فروردین 1398
طراحی جعبه های (کیف پالتویی، ست چرم و کمربند)

طراحی جعبه های (کیف پالتویی، ست چرم و کمربند)
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / فروردین 1398
طراحی جعبه های (کیف پالتویی، ست چرم و کمربند)

طراحی لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / شرکت صنایع غذایی شمیسا توسط : علیرضا سواری / آبان 1398
طراحی لیبل ترشیجات

طراحی لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / شرکت صنایع غذایی شمیسا توسط : علیرضا سواری / آبان 1398
طراحی لیبل ترشیجات

طراحی لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / شرکت صنایع غذایی شمیسا توسط : علیرضا سواری / آبان 1398
طراحی لیبل ترشیجات

طراحی جعبه کیف های چرمیران
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / آبان 1398
طراحی جعبه کیف های چرمیران

طراحی جعبه کیف های چرمیران
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / آبان 1398
طراحی جعبه کیف های چرمیران

طراحی جعبه کنتور 3 فاز
شرکت بهینه سازان توس / شرکت بهینه سازان توس توسط : علیرضا سواری / دیماه 1402
طراحی جعبه کنتور 3 فاز

طراحی بسته بندی جعبه خرما زاهدی
مواد غذایی هدش / مواد غذایی هدش توسط : علیرضا سواری / آذر 1399
طراحی بسته بندی جعبه خرما زاهدی #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه خرما
مواد غذایی هدش / مواد غذایی هدش توسط : علیرضا سواری / آذر 1399
طراحی بسته بندی جعبه خرما #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه خرما مضافتی 700 گرمی
مواد غذایی هدش / مواد غذایی هدش توسط : علیرضا سواری / آذر 1399
طراحی بسته بندی جعبه خرما مضافتی 700 گرمی #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه خرما 700 گرمی
مواد غذایی هدش / مواد غذایی هدش توسط : علیرضا سواری / آذر 1399
طراحی بسته بندی جعبه خرما 700 گرمی #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی جدید لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / شرکت صنایع غذایی شمیسا توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / مهر 1399
طراحی جدید لیبل ترشیجات

طراحی جدید لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / شرکت صنایع غذایی شمیسا توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / مهر 1399
طراحی جدید لیبل ترشیجات

طراحی بسته بندی کارتن
صنایع غذایی پوهان / صنایع غذایی پوهان توسط : علیرضا سواری / آذر 1400
طراحی بسته بندی کارتن #طراحی کارتن #طراحی بسته بندی #طراحی جعبه

کارتن مادر ظروف سمنو پوهان

طراحی بسته بندی کره بادام زمینی شکلاتی
صنایع غذایی پوهان / صنایع غذایی پوهان توسط : علیرضا سواری / آذر 1400
طراحی بسته بندی کره بادام زمینی شکلاتی #طراحی کارتن #طراحی بسته بندی #طراحی جعبه

طراحی بسته بندی سمنو
صنایع غذایی پوهان / صنایع غذایی پوهان توسط : علیرضا سواری / آذر 1400
طراحی بسته بندی سمنو #طراحی کارتن #طراحی بسته بندی #طراحی جعبه

بازنگری و تغییر طراحی گرافیک بسته بندی
صنایع غذایی پوهان / صنایع غذایی پوهان توسط : علیرضا سواری / بهمن 1400
بازنگری و تغییر طراحی گرافیک بسته بندی #طراحی کارتن #طراحی بسته بندی #طراحی جعبه

قبل از آشنایی مشتری با کانون تبلیغات برنا، طراحی گرافیک این محصول بسیار غیر حرفه ای بود و سنخیتی با سلیقه بازار نداشت. بررسی بازار هدف، سلیقه مصرف کننده و ایجاد جذابیت های بسته بندی سبب شد در طراحی گرافیک این محصول تغییرات بنیادی ایجاد کنیم. این تغییرات شامل طراحی لوگو، تایپوگرافی نام سمنو، طراحی روی ظرف و در انتها طراحی بروشور روی درب بود. مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید...

طراحی گرافیک بسته بندی
پرشین داماسک رز / پرشین داماسک رز توسط : علیرضا سواری / اردیبهشت 1400
طراحی گرافیک بسته بندی #طراحی بسته بندی #طراحی گرافیک # #طراحی #بسته بندی #دمنوش #بسته بندی دمنوش

طراحی بسته بندی استوانه ای دمنوش های گیاهی

طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار
آجیلستان / آجیلستان توسط : علیرضا سواری / بهمن 1400
طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار
آجیلستان / آجیلستان توسط : علیرضا سواری / بهمن 1400
طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار
آجیلستان / آجیلستان توسط : علیرضا سواری / بهمن 1400
طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار
آجیلستان / آجیلستان توسط : علیرضا سواری / بهمن 1400
طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار
آجیلستان / آجیلستان توسط : علیرضا سواری / بهمن 1400
طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار
آجیلستان / آجیلستان توسط : علیرضا سواری / بهمن 1400
طراحی بسته بندی جعبه آجیل و خشکبار #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه خرما مضافتی 700 گرمی
مواد غذایی هدش / مواد غذایی هدش توسط : علیرضا سواری / آذر 1399
طراحی بسته بندی جعبه خرما مضافتی 700 گرمی #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه خرما گردویی
مواد غذایی هدش / مواد غذایی هدش توسط : علیرضا سواری / دی 1400
طراحی بسته بندی جعبه خرما گردویی #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه خرما پیارم
مواد غذایی هدش / مواد غذایی هدش توسط : علیرضا سواری / آذر 1399
طراحی بسته بندی جعبه خرما پیارم #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه خرما گردیمان
مواد غذایی هدش / مواد غذایی هدش توسط : علیرضا سواری / آذر 1399
طراحی بسته بندی جعبه خرما گردیمان #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار

طراحی بسته بندی جعبه خرما مضافتی
مواد غذایی هدش / مواد غذایی هدش توسط : علیرضا سواری / آذر 1399
طراحی بسته بندی جعبه خرما مضافتی #عکاسی تبلیغاتی # طراحی بسته بندی آجیل و خشکبار